Ze względu na panujący w naszym Kraju stan epidemii i bezpieczeństwo Państwa oraz nasze, proponujemy realizowanie spotkań z Państwem w sprawach aktualnie prowadzonych lub też nowych, za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość zapewniających możliwość bezpośredniej rozmowy z prawnikiem na odległość w formie tzw wideokonferencji.

W celu umówienia spotkania prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny lub tez emailowy, w celu umówienia dokładnej daty i godziny spotkania oraz sposobu jego przeprowadzenia a także podania wartości naszego honorarium.