Adwokat Monika Walińska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku prawo stacjonarne. W trakcie studiów została stypendystką programu Socrates/Erasmus, dzięki któremu miała okazję studiować prawo w Finlandii (University of Lapland). Po ukończeniu studiów w Polsce została przyjęta na czołowy wydział prawa w Wielkiej Brytanii (University of Nottingham). Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym zdobywając tytuł magistra prawa (LL.M.). Następnie ukończyła podyplomowe studia z prawa gospodarczego i podatkowego prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Monika Walińska ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi zdobywając tytuł zawodowy adwokata.

Obecnie adwokat Monika Walińska wykonuje praktykę zawodową w kancelarii adwokackiej przy ul. Radwańskiej 4 lok. 1 w Łodzi. Obszar jej specjalizacji obejmuje prawo rodzinne i opiekuńcze (m.in.: rozwody, separacje, roszczenia alimentacyjne, ustalenie kontaktów i władzy rodzicielskiej), cywilne (m.in. roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie w wypadkach komunikacyjnych, sprawy o zapłatę, lokalowe i o zasiedzenie oraz sprawy spadkowe), gospodarcze i karne. Dodatkowo od lutego 2014 roku współpracuje z fundacją Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi świadcząc pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i karnego dla mieszkańców miasta Łodzi. Od października 2014 roku współrealizuje program Ministerstwa Sprawiedliwości pt.: „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin”. W 2015 roku podjęła współpracę z Fundacją Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych Amber w Łodzi. Praktykę zawodową zdobyła w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Michała Jadczyka w Łodzi oraz w Kancelarii Adwokackiej swojego Patrona, Adwokata Michała Wojtysiaka. Wyżej wymienieni adwokaci umocnili ją w przekonaniu, że zawód adwokata i służenie skuteczną pomocą w tym zakresie innym ludziom to dobry wybór życiowy.

Adwokat Monika Walińska biegle włada językiem angielskim (CAE, IELTS Advanced). Jest młodszym ratownikiem WOPR, sternikiem jachtowym i motorowodnym.