Adwokat Magdalena Kałuża
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Prowadzi sprawy cywilne i karne. Mediator wpisany na listę mediatorów stałych, prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi i Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. Członek Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi i mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Posługuje się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym i językiem niemieckim na poziomie średniozaawansowanym.