Radca prawny Agata Dankiewicz

Radca prawny Agata Dankiewicz

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po odbyciu aplikacji sądowej pełniła funkcję asesora w sądzie powszechnym. Była pracownikiem dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2007 roku prowadziła obsługę prawną jednego z większych podmiotów branży usług finansowych. Jej obowiązki były związane z zastosowaniem szeroko pojętego prawa cywilnego, w szczególności prawa konsumenckiego i kontraktowego. Do zadań mec. Dankiewicz należało między innymi wydawanie opinii prawnych z dziedziny prawa bankowego, prawa nieruchomości i prawa hipotecznego, uczestnictwo w negocjowaniu umów dostawczych i marketingowych. Udzielała porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i lokalowego w Międzynarodowej Fundacji Kobiet sen. Zdziesławy Janowskiej. Jest autorką rozdziału opisującego obowiązki podatkowe i z zakresu ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy, w książce wydanej przez Uniwersytet Łódzki: „Przedsiębiorstwa spin off i spin out – przewodnik praktyczny”. Obecnie doradza osobom fizycznym i prawnym, pisze pisma procesowe i występuje w sprawach sądowych.

Swobodnie komunikuje się w języku angielskim, zna biernie język francuski