Adwokat Michał Wojtysiak (rocznik 1975) jest ambitnym prawnikiem z Łodzi specjalizującym się  w sprawach z zakresu:

prawa karnego
prawa rodzinnego (rozwody, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, alimenty)
prawa cywilnego (nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, współwłasność, spadki)`
- doradztwa franczyzowego
- prawa autorskiego 
- nieuczciwej konkurencji
 

tel 503876387 

Jest absolwentem XXI LO im Bolesława Prusa w Łodzi W 1999 ukończył Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji z oceną dobrą. Swoją pracę magisterką poświęcił tematowi „Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”. Jeszcze przed ukończeniem swoich studiów prawniczych rozpoczął edukację w katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku historia sztuki. Naukę zakończył w 2003 roku pisząc pracę na temat „Współczesny rynek sztuki na przykładzie rynku sztuki w Łodzi” uzyskując dyplom mgr historii sztuki. Dodatkowo w 1999 r., mec. Wojtysiak ukończył kurs prawa prawa porównawczego na Uniwersytecie w Gratzu. W 2021 r., zaś ukończył studia podyplomowe za zakresu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim 
W czasie studiów w 2002 został aplikantem adwokackim przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi. Swoją edukację prawniczą odbywał pod czujnym okiem doświadczonych prawników: radcy prawnego Andrzeja Kałuży, adwokata Włodzimierza J. Jankowskiego oraz  adwokata Andrzeja Lachmana. W grudniu 2006 złożył egzamin adwokacki z wynikiem dobrym.


Od razu po zakończeniu studiów w 1999 r. mec. Michał Wojtysiak rozpoczął zdobywanie doświadczenia zawodowego. Jako doradca prawny współpracował z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego gdzie nabywał doświadczenia i wiedzy tak potrzebnej w wykonywaniu późniejszych obowiązków adwokackich

.

Duży wpływ na ukształtowanie jego umiejętności prawniczych miała wieloletnia społeczna praca w Związku Obrony Konsumentów w Łodzi (lata 1999 – 2003). Jako doradca prawny tej organizacji pomógł setkom łódzkich konsumentów w rozwiązywaniu ich codziennych problemów, a to drobnych (reklamacje butów) a to bardzo skomplikowanych (reklamacje samochodów, problemów z inwestycjami budowlanymi). Jednak jego podstawową specjalizacją stały się systemy argentyńskie. Jako jeden z pierwszych prawników w Polsce wygrał precedensową sprawę sądową z AICE POLSKA SA na podstawie, której w przyszłości w sposób polubowny zakończono wiele spraw związanych z udziałem w konsumentów w tymże systemie. Pomógł także wielu osobom w sprawach z biurem nieruchomości Interhause METRO. Jego działalność w ZOK-u obejmowała nie tylko udzielanie porad prawnych czy sporządzanie pism reklamacyjnych, brał także udział w ogromnej liczbie spraw sądowych w roli pełnomocnika społecznego (w ten sposób nie będąc profesjonalnym pełnomocnikiem miał możliwość jeszcze przed rozpoczęciem aplikacji adwokackiej uczenia się zawodu adwokata na salach sadowych) Niestety jego współpraca z ZOK w Łodzi skończyła się wraz z samą organizacją, która pozbawiona dotacji praktycznie przestała istnieć.

Adwokat Michał Wojtysiak jest człowiekiem aktywnym, wszechstronnym, nie zajmuje się tylko samym prawem. Poza sztuką pasjonuje się starą bronią, antykami oraz rekonstrukcjami historycznymi. Pisze wiele artykułów w prasie tematycznej, udziela się na forum publicznym. Jest jednym z organizatorów wielkich imprez masowych o charakterze ogólnopolskim takich jak inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem, Turniej Rycerski w Łęczycy, Turniej Rycerski w Uniejowie, Turniej Rycerski w Inowłodzu.

Jako członek i Namiestnik Bractwa Rycerskiego Ziemi Łęczyckiej pełnił przez wiele lat funkcję Kasztelana Łęczyckiego. Jest też pierwszym pasowanym rycerzem w naszym Mieście. W tej chwili adwokat Michał Wojtysiak pełni funkcję Hetmana Polnego Kapituły Rycerstwa Polskiego (ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej bractwa rycerskie z naszego kraju). Wcześniej piastował godność Kanclerza, Miecznika oraz Herolda Kapituły Rycerstwa Polskiego oraz Namiestnika Mazowsza. W kwietniu 2009 mec. Wojtysiak został odznaczony Orderem Orła z Mieczami – nawyższym odznaczeniem przyznawanym przez Kapitułę Rycerstwa Polskiego za osiągnięcia na polu ruchu rekonstrukcji historycznej oraz działań kulturalnych. W 2017 r., mec. Wojtysiak został uhonorowany przez Hetmana Wielkiego Kapituły Tadeusza Pagińskiego pierścieniem Św Jerzego. Od 2009  mec. Wojtysiak prowadzi w trakcie inscenizacji bitwy Grunwaldzkiej Chorągiew Ziemi Łęczyckiej, której jest dowódcą. Jednocześnie jako Namiestnik Chorągwi koordynuje i kieruje działaniami grup rekonstrukcyjnych zajmujących się średniowieczem w regionie Łódzkim, współtworząc oraz organizaując liczne wydarzenia o charakterze historyczno-plenerowym (Turnieje w Besiekierach, Inowłodzu, Strońsku, Czersku). Poza pasją rycerską mec. Michał Wojtysiak jest członkiem 4 Pułki Piechoty Księstwa Warszawskiego grupy rekonstruującej dawne wojsko polskie, kultywującej jego dawne tradycje i honor.

Adwokat Michał Wojtysiak uczestniczy aktywnie w pracach samorządu adwokackiego w Łodzi. Od 2007 roku jest członkiem kolegium redakcyjnego Kroniki Adwokackiej. Natomiast od 2010 r w sposób poważny angażował się w pracach Komisji Kulturalnej ORA w Łodz (do 2013 ). Od 2013 był czonkiem Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich (do 2021 r.). W kadencji 2016-2021 jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi pełnił funkcję opiekuna siedziby ORA oraz opiekuna pokojów adwokackich, a także zastępcy sekretarza ORA. Od 2016 mecenas Wojtysiak jest także członkiem Komisji doskonalenia zawodowego adwokatów. Po wybranu na ponowną kadencję członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi (2021-2024) adw Michał Wojtysiak pełni funkcje przewodniczącego Komisji ds administrowania oraz ochony mienia Izby Adwokackiej w Łodzi, zajmuje się także działalnością samorządową w innych Komisjach działajacych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi   

W związku z obchodami 100 lecia adwokatury polskiej adw. Michał Wojtysiak pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Obchodów oraz kuratora wystawy "100 lecie Adwokatury - Adwokaci Łodzi 1918-2018".  W tej chwili zaś piastuje stanowisko kuratora Izby Pamieci Adwokatury mieszczącej się w budynku Okręgowej Rady Adwokackiej przy ul Piotrkowskiej 63 w Łodzi. 

i