Organizacje społeczne i pozarządowe

Posiadając duże doświadczenie w rozwiązywaniu problemów pranych organizacji pozarządowych/społecznych przedstawiamy ofertę Kancelarii Prawnych MECENAS kierowaną do tych podmiotów.

Pomoc prawna jest świadczona, w szczególności poprzez :

 • konsultacje

 • udzielanie porad prawnych

 • sporządzanie opinii prawnych

 • udział (prowadzenie) w negocjacjach przy zawieraniu umów lub porozumień

 • sporządzanie i opiniowanie umów związanych z działalnością gospodarczą

 • rejestrację i obsługę stowarzyszeń, fundacji

 • projektowanie aktów prawnych wewnętrznych (Statutów regulaminów uchwał)

 • merytoryczną i bezpośrednią pomoc prawną w pracach organów organizacji pozarządowych

 • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych

 • windykację należności, a zwłaszcza sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym i gospodarczym

Pomoc prawna może być świadczona w formie kompleksowej obsługi prawnej lub przyjmowania zleceń na poszczególne usługi.

W sprawie realizacji ofert prosimy o knatakt z mec. Andrzejem Kałużą lub mec. Michałem Wojtysiakiem.