Rynek Sztuki w naszym kraju rozwija się bardzo dynamicznie i gwałtownie. Niestety często dzieła sztuki, a także prace artystów traktuje się jako coś powszedniego, jako dobra, które tak samo jak telewizor, samochód lub bułkę można zakupić w zwykłym sklepie.

Z obrotem dziełami sztuki powiązanych jest wiele aspektów prawnych, których przybliżeniem i opracowaniem możemy się zająć  Mając to na uwadze, jako jedna z nielicznych kancelarii prawnych w naszym kraju oferujemy swoją pomoc w rozwikłaniu tych problemów.

Naszą pomoc kierujemy do osób, które chcą kupić lub sprzedać dzieło sztuki i ub też je sprzedały, do osób które mogły zostać pokrzywdzone na skutek transakcji którego przedmiotem było dzieło sztuki. Naszą pomoc kierujemy także dla artystów, oraz przedsiębiorców prowadzącym galerie sztuki i antykwariaty. 

Nasza pomoc prawna jest świadczona, w szczególności poprzez:​

  • konsultacje

  • udzielanie porad prawnych

  • sporządzanie opinii prawnych  

  • sporządzanie i opiniowanie umów związanych z obrotem dziełami sztuki

  • udział (prowadzenie) w negocjacjach przy zawieraniu umów lub porozumień

  • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także reprezentację klientów przed organami administracji państwowej

  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych

W zakresie realizacji niniejszej oferty prosimy o kontakt z adw. Michałem Wojtysiakiem – historykiem sztuki.
tel 503876387