Prawo pracy

Posiadając bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy Kancelarie Prawne MECENAS kierują ofertę odnoszącą się do tej problematyki.

 

W ramach prawa pracy zajmujemy się w szczególności sprawami z zakresu :

  • przywrócenia do pracy, uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne a także odszkodowań z tym związanych

  • sprawami z zakresu ochrony praw pracowniczych

  • sprawami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Dlatego proponujemy :

  • konsultacje

  • udzielanie porad prawnych

  • udział w negocjacjach oraz spotkaniach polubownych

  • sporządzanie opinii prawnych

  • reprezentowanie interesów naszych klientów w charakterze pełnomocników w Sądach Powszechnych wszystkich instancji, Sądach Administracyjnych oraz przed innymi organami stosowania prawa

W realizacji niniejszej oferty proponujemy kontakt z mec. Agatą Dankiewicz.