Prawo bankowe, kredyty

Ze względu na rosnącą liczbę tranzakcji z udziałem banków, których stronami są nasi klienci, mając na uwadze skomplikowanie prawa bankowego i finasowego, Kancelarie MECENAS proponują Państwu skorzystanie z pomocy odnośnie prawa bankowego a szczególnie obsługi kredytów.
Niniejsza oferta jest skierowana do tych z Państwa, którzy chcieli by dokładnie przygotować się do przed zawarciem umowy kredytu bankowego oraz innych umów, których przedmiotem są usługi sektora bankowego. Naszym doświadczeniem w tych sprawach podzielimy się bardzo chętnie z każdym z Państwa. Zdajemy sobie sprawę ze skomplikowania i specyfiki postanowień umownych oraz procedur bankowych, które nie dla wszystkich są oczywiste i czytelne. Zwrócimy Państwa uwagę na ewentualne niedozwolone klauzule umowne stosowane w umowach, pomozemy także w negocjacjach warunków umów oraz sporach z bankami.
Oferujemy pomoc w opracowaniu i opiniowaniu rozwiązań prawnych dotyczących poszczególnych produktów bankowych, a w szczególności rozwiązywanie bieżących problemów prawnych wynikających z zawartych umów dotyczących instrumentów finansowych, w tym transakcji operacji walutowych

Naszą pomoc oferujemy w następujących kategoriach spraw. ·

  • opracowywanie i opiniowanie umów kredytowych pod kątem zabezpieczeń stron
  • opiniowanie umów kredytowych pod kątem klauzul niedozwolonych
  • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych – regulaminów, wzorów,
  • opracowywanie i opiniowanie umów zmierzających do zabezpieczenia wierzytelności bankowych,
  • prowadzenie postępowań ugodowych z bankami lub ich klientami, zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia w sposób, pozwalający na jego spłatę, przy jednoczesnym zabezpieczniu interesu strony,
  • prowadzenie na drodze sądowej i egzekucyjnej postępowań związanych z niewłaściwym wykonaniem umów bankowych lub raktykami niedozwolonymi,
  • zastępstwo procesowe w sprawach wynikających z zawartych umów kredytowych w tym w sprawach o uchylenie tytułów wykonawczych.

W sprawach szczegółów powyższej usługi prosimy o kontakt z mec. Agatą Dankiewicz tel 660266243.