Sprawy cywilne

Chcemy aby nasze Kancelarie Prawne MECENAS zapewniały wszystkim naszym klientom wszechstronną opiekę prawną. Dla wielu z Państwa  staliśmy się prawnikami „rodzinnymi”  dlatego korzystają oni  z naszych usług we wszystkich skomplikowanych sprawach życiowych wymagających wiedzy prawnej. Zaznaczamy jednocześnie że we wszystkich prowadzonych przez nasze Kancelarie sprawach staramy się zawsze jak najszybciej i o ile to możliwe w sposób polubowny znaleźć ich rozwiązanie.


W zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego zajmujemy się prowadzeniem spraw z zakresu :

 • windykacji roszczeń

 • ubezpieczeń komunikacyjnych i innych

 • rękojmi i gwarancji oraz innych sprawami o charakterze konsumenckim

 • własności nieruchomości i najmu

 • spadkowymi

 • podziałami majątków wspólnych (małżeńskich i spadkowych)

W zakresie prawa rodzinnego  zajmujemy się :

 • sprawami rozwodowymi oraz o separację

 • sprawami o alimenty

Dlatego proponujemy :

 • konsultacje

 • udzielanie porad prawnych

 • udział w negocjacjach oraz spotkaniach polubownych

 • sporządzanie opinii prawnych

 • reprezentowanie interesów naszych klientów w charakterze pełnomocników w Sądach Powszechnych wszystkich instancji, Sądach Administracyjnych oraz przed innymi organami stosowania prawa

W sprawach realizacji niniejszej ofert prosimy o kontakt z mec. Michałem Wojtysiakiem (sprawy cywilne i rodzinne) tel 503876387 lub
mec. Agatą Dankiewicz (sprawy cywilne – prawo rzeczowe ) tel 660266243.