Prawo karne jest jedną z najbardziej dolegliwych dla jednostki dziedzin prawa. Jego reguły odnoszą się bezpośrednio do ochrony porządku prawnego, spokoju społecznego i zasad praworządności. Ich najpoważniejszym skutkiem są sankcje odnoszące się bezpośrednio do osób, które swoim działaniem naruszają powyższe zasady, lub którym zarzuca się ich naruszenie.  Mają one jednak prawo do obrony swojej niewinności i poszanowania ich praw jako podejrzanych, oskarżonych czy też skazanych.


Mając więc to na uwadze oferujemy nasze usługi w zakresie realizacji szeroko rozumianego prawa do obrony w procesie karnym.

Oferujemy się zatem :
udzielanie porad prawnych z zakresu prawa karnego, wykroczeń, a także procedury karnej i wykroczeń
formułowanie pism procesowych w sprawach karnych
udział w sprawach karnych w charakterze obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego jak i wykonawczego
Prawno karne odnosi się także do ofiar przestępstw, które jako uczestnicy postępowania karnego w sposób szybszy niż w drodze cywilnej mogą dochodzić zaduśćuczynienia i odszkodowania krzywd lub szkód powstałych w związku z popełnianiem przestępstw.

Dlatego podejmujemy się występowania w sprawach karnych w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych i prywatnych na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego jak i wykonawczego.
Tym zakresem naszej działalności zajmuje się mec. Michał Wojtysiak – tel 503876387