Porady online

Kancelarie Mecenas oferują możliwość uzyskania przez Państwa porady prawnej, sporządzenia opinii prawnej bądź przygotowania określonego pisma drogą elektroniczną.

W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi on-line prosimy o przesłanie na mail poczta@mecenas.org.pl :

opisu stanu faktycznego sprawy oraz posiadanych skanów dokumentów dotyczących problemui, którego rozwiązania Państwo oczekujecie wraz z dokładnym adresem e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz adresem korespondencyjnym, na który przesłana zostanie faktura VAT. 

Prawnicy Kancelarii przesyłają informację zawierającą: cenę za usługę on-line numer rachunku bankowego oraz termin wykonania zlecenia liczony od dnia zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na rachunku bankowym. W przypadku akceptacji zaproponowanych warunków współpracy oraz uiszczenia wynagrodzenia porada (pismo, opinia, umowa) zostaje przesłana  na wskazany adres e-mail Zleceniodawcy.